شیمی جوان
شیمی علمی برای زندگی

تیتراسیون pH متری اسید ضعیف  و باز قوی

عنوان

تیتراسیون pH متری اسید ضعیف  و باز قوی

هدف

تیتراسیون pH متری اسید استیک با سود و رسم منحنی تیراسیون 

مواد لازم

 اسید ضعیف ، سود ، آب مقطر

وسایل لازم

مگنت ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت حبابدار ،دستگاه استیر، بورت ، دستگاه pH متر  

روش آزمایش

کالیبراسیون pH متر:

برای کالیبراسیون pH متر ابتدا باید دمای محلول بافر را به دستگاه بدهیم زیراpH   با تغییر دما تغییر می کند چون غلظت با دما تغییر می کند. سپس الکترود دستگاه را در بافر 4 قرار داده و pH  را بر روی 4 تنظیم می کنیم و سپس با بافر 7 pH هم این کار را انجام می دهیم . و بعد از انجام کالیبراسیون الکترود را با آب مقطر شسته و درون آب مقطر نگه داری می کنیم و تا آخر آزمایش دستگاه را خاموش نمی کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس 20میلی لیتر اسید ضعیف را برداشته و با آب مقطر آنرا به حجم 100 میلی لیتر می رسانیم و در داخل آن یک عدد مگنت قرار میدهیم. بورت را با سود صفر می کنیم.بشر حاوی اسید را بر روی هم زن مغناطیسی قرار می دهیم.دستگاه pH متر را داخل بشر می گذاریم. به وسیله سود اسید ضعیف خود را تیتر میکنیم تا به نقطه اکی والان برسد و در حجم های متفاوت pH را از دستگاه pH متر یادداشت می کنیم.ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 بهمن 1391 :: نویسنده : بنیامین اکابری

 

تعیین ثابت تعادل واکنش Fe,SCN

تئوری آزمای

ش:

تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که سرعت واکنش رفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت Kf بر ثابت واکنش برگشت ، Kr ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل شیمیایی K ، نامیده می‌شود

 

مقدار عددی ثابت تعادل

مقدار عددی K با دما تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش ، بی نهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای A2 ، B2 ، AB در رابطه بالا قرار گیرند، همواره به یک مقدار K منجر می‌شوند. بطور کلی ، برای هر واکنش برگشت پذیر:


wW + xX ↔ yY + zZعبارت ثابت تعادل به صورت زیر است:


K = {Y}y{Z}z/{W}w{X}x


بطور قرار دادی ، جملات غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.

ثابت تعادل Kc

ثابت تعادلی که در آن غلظتهای مواد بر حسب مول بر لیتر بیان می‌شوند، گاهی به صورت Kc نشان داده می‌شود.
مقدار Kc برای سیستمهای تعادلی در 425 درجه سانتیگراد عبارت است از:


مقدار عددی ثابت تعادل از طریق آزمایش تعیین می‌شود. اگر غلظتهای مواد (برحسب mol/lit) موجود در هر مخلوط تعادلی در 425 درجه سانتیگراد در عبارت Kc منظور شوند، نتیجه برابر با 54/5 خواهد شد. مخلوط تعادلی را می‌توان هم از موادی که در سمت راست معادله شیمیایی قرار دارند و هم از مواد سمت چپ این معادله و هم از مخلوط آنها تهیه کرد.

وضع تعادل و Kc

مقدار ثابت تعادل معیاری برای تشخیص وضع تعادل است. توجه داشته باشید که جملات مربوط به غلظت مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.

نکات اساسی مربوط به عبارت ثابت تعادل

1.       جملات غلظت مواد سمت راست معادله شیمیایی در صورت عبارت Kc و جملات غلظت مواد سمت چپ معادله در مخرج عبارت Kc نوشته می‌شود.

2.       جملات غلظت مواد مایع و جامد خالص در عبارت ثابت تعادل نوشته نمی‌شود. ولی مقدار Kc این جملات را در بردارد.

3.       اگر در یک تعادل معین دما تغییر نکند، Kc ثابت می‌ماند ولی در دماهای مختلف، مقدار c تغییر می‌کند.

4.       مقدار Kc برای هر تعادل معینی، وضع آن تعادل را نشان می‌دهد. اگر مقدار Kc بزرگ باشد، واکنش از چپ به راست تقریبا کامل است و اگر مقدار Kc کوچک باشد، واکنش از راست به چپ کامل است. چنانچه مقدار Kc بسیار بزرگ و نه بسیار کوچک باشد، وضع تعادل بینابینی است.

ثابت تعادل Kp

فشار جزئی یک گاز ، اندازه‌ای از غلظت آن است. از اینرو ، ثابتهای تعادل واکنشهایی را که دارای مواد گازی هستند، می‌توان بر حسب فشارهای جزئی گازهای واکنش دهنده نوشت. اینگونه ثابت تعادلی را با Kp نشان می‌دهیم.

 

رابطه بین Kpو Kc

Kp = Kc (RT)∆n

 

وسایل لازم:

 1-بشر

2- دستگاه اسپکتروفتومتر

3-پیپت

 

 مواد لازم:

 KSCN-1

HClO4-2

Fe(NO3).9H2O-3

 

نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 بهمن 1391 :: نویسنده : بنیامین اکابری

تعریف اسپكتروفتومتری

 

اسپكتروفتومتری یك روش تجزیه دستگاهی است كه در آن تابش الكترومغناطیسی در ناحیه مرئی و ماورا بنفش جذب ماده می‌شود، و از روی شدت جذب مقدار ماده تعیین می‌شود.

 

دستگاه اسپكتروفتومتر:

 

1. منبع تابش: نور سفید Io

 

2.محل نمونه: نمونۀ‌ گازی، جامد، مایع

 

3. تجزیه‌گر: منشور، یا شبكه

 

4. آشكارساز: PMT 

 

5. ثبات: Chart

 

قسمتهای مختلف دستگاه اسپكتروفتومتر

 

- منابع تابش معمولی در اسپكتروفتومتری

 

- لامپ تنگستن برای ناحیه مرئی  340-1000nm    (Visible)

 

- لامپ دتریوم برای ناحیه ماورا بنفش (Uv)   190-370nm

 

2.منوكروماتور

 

- منشور prism

 

- شبكه grating

 

3.سل یا محل نمونه

 

- شیشه و پلاستیك برای ناحیه مرئی

 

- كوارتز برای ناحیه ماورابنفش

 

4.آشكارساز

 

- فتوتیوب

 

 - فتومالتی پلایر (PMT)

 

5.ثبات

 

- نشانگرهای عقربه دار

 

- نشانگرهای دیجیتالی

 

ـ مانیتور

 ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 بهمن 1391 :: نویسنده : بنیامین اکابری

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

طیف نورسنجی جذب و نشر اتمی

نام آزمایش:

 اندازه گیری سدیم به روش نمودار درجه بندی

وسایل ومواد مورد نیاز: آب مقطر، سدیم نیترات خالص ، نمونه آب شهر، دستگاهFlamephotometer ، بالن 50میلی لیتری(4عدد)، بالن 250میلی لیتری(1عدد)، پیپت،ترازوی آنالیتیک.

تئوری آزمایش:الکترونهای لایه ظرفیت اتمها باعث جذب یا نشر تابش الکترومغناطیس در گستره فوق بنفش و مرئی هستند. اتمهای آزاد، بر خلاف مولکولها دارای ترازهای انرژی ارتعاشی و چرخشی نیستند و در آنها فقط جهشهای الکترونی صورت میگیرد. به همین دلیل وقتی که انرژی توسط اتمها جذب یا نشر میشود، خطوط طیفی مجزا مشاهده میشود، که اساس روشهای طیف بینی اتمی است. طیف بینی اتمی (نشری،جذبی یا فلوئورسانس) از این نظر که نمونه در یک سلول قرار داده شده وجذب، نشر یا فلوئورسانس آن در یک طول موج ویژه اندازه گیری و مطابق قانون بیر-لامبرت به غلظت ارتباط داده میشود، با طیف بینی مولکولی شباهت دارد. تفاوت دستگاهی بین طیف بینهای جذب اتمی و جذب مولکولی،به اختلاف بین طیف اتمی و طیف مولکولی مربوط است. مولکولها و یونهای چند اتمی دارای نوارهای جذبی پهن هستند، درحالی که اتمها دارای خطوط جذبی باریک (معمولاًبا پهنای 0.001الی0.01نانومتر) هستند. پیکهای جذبی یانشری باریک که هنگام طیف بینی جذب یانشر اتمی مشاهده میشوند، طیف خطی نامیده میشوند.طیف بینی نشر شعله ای نیز با یک تفاوت عمده، شبیه جذب اتمی است. دراین روش شعله علاوه بر تبدیل نمونه به بخاری ازاتمها سبب برانگیختگی الکترونهای موجود دراتمها به تراز انرژی بالا تر میشود. هنگام بازگشت الکترونهای تحریک شده به حالت پایه تابش الکترومغناطیسی نشر میشود. شدت تابش منتشرشده با غلظت اتمها درحالت تحریک شده ودر نتیجه با تعداد کل اتمهای موجود درون شعله متناسب است. از آنجا که تعداد اتمهای درون شعله نیز با غلظت محلول متناسب است، پس شدت تابش، مستقیماً به غلظت نمونه اصلی بستگی دارد. در روش نشر اتمی، از منبع تابش اولیه استفاده نمیشود،زیرا گرمای حاصل از شعله انرژی لازم برای نشر تابش از اتمهای مورد تجزیه را فراهم میکند.

هم روش نمودار کار (نمودار درجه بندی) وهم روش افزایش استاندارد، برای تجزیه از راه طیف بینی جذب و نشر اتمی مورد استفاده قرار میگیرند.ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بدست آوردن افت فشار در ونتوری متر و اندازه گیری ضریب تخلیه ونتوری متر 

 

ابزار و مواد لازم:

 

دستگاه ونتوری متر، تانک ذخیره آب، پمپ گریز از مرکز، شیر کنترل سوزنی، مانومتر جیوه ایی، کرنومتر.

 

تئوری آزمایش :

ونتوری متر جهت اندازه گیری دبی در لوله ها بکار برده می شود. این وسیله معمولا دارای ساختمانی متشکل از بخش های زیر است :

1- بخش بالا دست جریان که قطر آن برابر قطر لوله است و دارای یک آستر برنزی و یک حلقه پیزومتری برای تعیین فشار استاتیک است.

2- یک قسمت مخروطی همگرا.

3- یک گلوگاه استوانه ایی با آستر برنزی مجهز به حلقه پیزومتری.

4- یک قسمت مخروطی با واگرایی تدریجی که نهایتا اندازه آن برابر قطر لوله می شود.

 در قسمت همگرا انرژی فشار به انرژی جنبشی تبدیل می شود، زیرا سطح مقطع لوله به تدریج کم می شود و چون دبی سیال ثابت است لذا سرعت آن افزایش پیدا می کند. در قسمت واگرا سطح مقطع لوله به تدریج زیاد می شود و در این حالت انرژی جنبشی به تدریج به انرژی فشار تبدیل می گردد. واضح است که سرعت سیال در گلوگاه ونتوری از همه نقاط بیشتر است. در عبور از ونتوری انرژی کل سیال کمی کاهش خواهد یافت، به هر حال افت فشار در عبور از ونتوری متناسب با دبی سیال است. مقداری از سیال که در واحد زمان از یک سطح مقطع عبور می کند، دبی نام دارد. اندازه گیری دبی جریان بسیار با اهمیت بوده که کاربرد آن از اندازه گیری دبی خون در رگ های انسان تا اندازه گیری دبی اکسیژن مایع در موشک استفاده می شود. در انتخاب وسیله اندازه گیری شدت جریان مناسب عوامل زیادی از جمله قیمت، چگالی سیال، میزان خوردگی سیال، ویسکوزیته سیال، سرعت سیال دخالت دارد. روش های اندازه گیری سیال به شرح زیر است:

1- روش جابجایی مثبت:در این روش دبی یک سیال غیرفراررا با روش توزین به دست آورد. زمان لازم برای جمع آوری مقدارمعین این مایع در یک ظرف را اندازه گیری می کنند سپس مایع جمع آوری شده را به طوردقیق توزین می کنند .

2- روش انسدادجریان : در این روش با استفاده از وسایلی که در مسیرجریان قراردارند با ایجاد اختلاف فشارمیزان دبی را اندازه گیری می کنند دستگاه هایی که به این منظوراستفاده می شوند         عبارت اند از اری فیس و ونتوری مترها و شیپورها. 

اندازه ونتوری متر با قطر لوله آن تعیین می شود. برای آنکه نتایج حاصله دقیق باشد، باید طول  ونتوری متر حداقل ده برابر قطر لوله باشد. در جریان خروجی از لوله به طرف گلوگاه سرعت به مقدار زیادی افزایش و متناظر آن فشار کاهش می یابد. مقدار دبی در جریان تراکم نا پذیر تابعی از مقدار نشان داده شده بوسیله مانومتر است. فشارها در قسمت اولیه و گلوگاه دستگاه، فشارهای واقعی هستند و سرعتهای بدست آمده از معادله برنولی سرعتهای تئوری خواهند بود. وقتی که در معادله انرژی افت ها را در نظر بگیریم، سرعت ها واقعی خواهند بود.ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آزمایشگاه شیمی عمومی(به زبان انگلیسی)

جهت دانلود در زیر روی عبارت دنبالک ها: دانلود(PDF) کلیک کنید و تا باز شدن کامل صفحه جدید صبر کنید.

نوع مطلب : آزمایش های شیمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : دانلود(pdf)،


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic